تخفیف ویژه!
کد شناسه :92972

جرياني در راه است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جرياني در راه است - اصلاح طلبان در تاريخ اكنون خود در نقطه اي ايستاده اند كه اجازه ندارند در آن شكست بخورند. اين نقطه دقيقا همان نقطه اي است كه جغد مينرواي اصلاح طلبي كار خود را بايد آغاز كند. روز جريان اصلاح طلبي رو به پايان است، شب جهان اصلاح طلبي فرا رسيده است، غروب اين جريان فضا را تيره كرده است و تنها يك جغد مينروا مي تواند پايان اين شب سيه را سپيد كند. اصلاح طلبي و اصلاح طلبان ديري است كه به بيان مولانا در لگد كوب خيال، وز زيان و سود و وز خوف زوال، ني صدايي برايشان مانده، ني لطف و فر، ني به سوي مردمان راه سفر و...