تخفیف ویژه!
کد شناسه :92970

من پيغام رسانم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من پيغام رسانم - بخشي از متن - به نظر مي آيد همه ي رفيق هايم بچه زرنگ اند. نپرسيد چرا. مثل خيلي چيزهاي ديگر، همين است كه هست. به هرحال هفت تير كش به جنب و جوش مي افتد. انگار چيزي از زير پوستش غليان مي كند و از جوراب زنانه ي روي صورتش رد مي شود. غرغري مي كند و مي گويد: ديگه حالم داره از اين وضع به هم مي خوره. صدايش دارد از بين لب هايش بيرون مي آيد. ولي باعث نمي شود "مارو" دهانش را ببند. مارو ادامه مي دهد: به نظرم با هم مدرسه مي رفتيم، يا يه چيزي توي اين مايه ها. هفت تيركش با حالتي عصبي مي گويد: دلت مي خواهد بميري نه؟ مارو توضيح مي دهد: خب راستش، من فقط مي هوام پول پاركينگ ماشينم رو حساب كني. اون توي محوطه ي پونزده دقيقه ايه. تو هم كه من رو اينجا نگخ داشته اي و...