تخفیف ویژه!
کد شناسه :92969

كتاب جامع روش درماني هواپونوپونو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كتاب جامع روش درماني هواپونوپونو - واقعيتي "هو اپونوپونو" ما را با آن روبه رو مي كند اين است كه؛ ما خودمان به تنهايي مسئول تمامي شكست ها، ناكامي ها، ياس ها و نوميدي ها يمان البته در كنار موفقيت هاي مان هستيم. پذيرش اين مسئله بسيار بسيار دشوار است و اغلب چنين گفتگوهايي را در درونمان برمي انگيزد: آخه من كه انتخاب نكردم در اين خانواده، يا شهر يا كشور متولد بشوم و اصلا توي اين قاره ها اين قاره زندگي كنم، اگر دست من بود انتخاب مي كردم كه در خانواده ي پول دار و داراي جايگاه اجتماعي بالا به دنيا بيايم، دورو برم پر باشد از آدم هايي موفق، ازدواجي موفق و زندگي شاد داشته باشم و...