تخفیف ویژه!
کد شناسه :92965

هرمان ملويل-مقدمه كيمبريج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هرمان ملويل-مقدمه كيمبريج - كتابي كه در دست داريد بر محور شاهكار "ملويل"، "موبي ديك" تكوين يافته است نويسنده ضمن پرداختن به مضامين اصلي مجموعه آثار "هرمان ملويل" و بررسي سياق وي و همچنين آراي منتقدان راه را براي فهم انديشه ي ملويل و به ويژه موبي ديك هموار ساخته است. دو فصل نخست كتاب به زندگي ملويل و بافتار تاريخي و فرهنگي زندگي وي اختصاص دارد. ديگر آثار ملويل، از جمله تايپي و بيلي باد و داستان هاي كوتاه او در فصل سوم به تفضيل بررسي شده است و...