تخفیف ویژه!
کد شناسه :92961

تيستوي سبز انگشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تيستوي سبز انگشت - تك تك گلدان هايي كه "تيستو" از خاك پرشان كرده بود، گل داده بودند، آن هم توي پنج دقيقه! آقاي سبيلو گفت: باور كردني نيست. گل بگو نياي به اين بزرگي حداقل دو ماه طول مي كشد تا رشد كند! تيستو گفت: ولي ما كه توي گلدان ها دانه اي نكاشتيم آقاي سبيلو. پس اين گل ها از كجا آمده اند؟ آقاي سبيلو گفت: اسرارآميز است اسرارآميز بعد يك دفعه دست هاي تيستو را در دستان پينه بسته ي خودش گرفت و گفت: انگشت را ببينم! توي نور آفتاب و توي سايه نگاهي به آن ها انداخت و پس از كلي فكر كردن گفت تو انگشتان سبز داري تيستو و...