تخفیف ویژه!
کد شناسه :92960

راهنماي ازخود مراقبتي براي زنان شاغل وپرمشغله

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي ازخود مراقبتي براي زنان شاغل وپرمشغله - چشمانت را ببند؛ يكي از بهترين روزهاي عمر خود را تصور كن. چه مي شد اگر هر روز بهترين روز تو بود؟ احتمالا پر از مشغله ايد، رسيدن به خانه و خانواده، گرفتاري هاي شغلي، برنامه ريزي براي سامان دادن به زمين و زمان. در پايان اين همهمه رمقي به تن داريد كه صرف مهم ترين شخص زندگي خود نماييد؟ خودتان؟ "سوزان فالتر" سردمدار جنبش فعاليت هاي از خود مراقبتي ست. او هم دغدغه هاي تمام زنان دنياي امروز را دشت. اما پس از واقعه ي جانكاه، هويت خويش را از يك زن پركار و گرفتار به بانويي تغيير داد كه از جاده ي تعادل راه مي پيمايد و...