تخفیف ویژه!
کد شناسه :92955

ماجراهاي كريتر-فقط من وبابام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماجراهاي كريتر-فقط من وبابام - همراه بابام رفتيم اردو. بابام رانندگي كرد چون من خيلي كوچكم. ولي خيلي كارها بلدم. چوب جمع كردم تا آتش درست كنيم. به بابام كمك كردم تا چادر بزنيم ولي ....