تخفیف ویژه!
کد شناسه :92929

ديوار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديوار - در هر گامي در زندگي، در هر شغل و سفري ، تجربه اي هست كه انجام آن متفاوت است با آموزش ديدن و آماده شدن هر چند طولاني براي آن تا وقتي كسي به تو مشت نزده، نمي داني بوكس چيست. نمي داني شيفت دادن در يك كارخانه چيست تا زماني كه زنگ پايان روز به صدا دربيايد. تا انجامش نداده اي، نمي داني يك روز كامل راه پيمايي با كوله پشتي پر يعني چه. نمي داني ديوار يعني چه، تا وقتي يك پاس دوازده ساعته روي ديوار بدهي! و...