تخفیف ویژه!
کد شناسه :92907

اينياگرام مدرن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اينياگرام مدرن - دانشي نيرومند براي خودآگاهي واقعي چه علاقه مند به پرورش حسي عميق تر از خودآگاهي باشيد، يا پروراندن روابطي صادقانه و با درك متقابل، اينياگرام مي تواند بينش هاي عميق شخصي و معنوي را آشكار سازد. اينياگرام با ريشه هاي عميق فلسفي به سيستم تيپ شناسي و نيز ابزاري عملي براي هدايت تغييرات و چالش هاي زندگي تبديل شده است. چطور كار مي كند؟ از طريق راهنمايي هاي ساده و در عين حال جامع، ياد مي گيريم با ساختار بنيادين اينياگرام خود و جهان پيرامون ما را تفسير كنيم و...