تخفیف ویژه!
کد شناسه :92906

دعوت به مراسم گردن زني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دعوت به مراسم گردن زني - كتاب حاضر همچون صداي ويلون در فضاي تهي است. دنيا آن را به ترفندي مي انگارد. پيرمردها شتابزده از آن سمت ماجراهاي عاشقانه محلي و زندگي عادي برمي گردند، بدانديش ها "امي" كوچك را خواهر "لوليتا" مي پندارند و مريدان ساحر ويني در آن دنياي گروتسك و مضحك آلوده به گناه همگاني بر آن پوزخند مي زنند و...