تخفیف ویژه!
کد شناسه :92903

سال انديشه جادويي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سال انديشه جادويي - خاطرات، تداوم دهنده زندگي اند و بانوي قصه راستين ما اندوه مرگ ناگهاني و تحمل ناپذير همسر او را با مرور خاطراتش و زنده نگاه داشتن لحظه هاي با او بودن، تحمل پذير مي كند و در طول يك سال پس از كوچ همسرش، آن چنان با او مي زييد كه گويي در كنار اوست و گرماي نفس هايش را بر گونه ها و طنين خوش آوايش را در گوش هايش احساس مي كند. و زمان چه مهربانانه و همدلانه تيزي رنج را كاهش مي بخشد و خشونت درد را تحمل پذير مي گرداند و بدين گونه است كه بانوي قصه ي ما پس از يك سال زيستن در دنياي خاطرات گام به جهان واقعيت مي گذارد و...