تخفیف ویژه!
کد شناسه :92902

همه چيز ممكن است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همه چيز ممكن است - "اليزابت استروت" لايه هاي احساسي و عاطفي انسان را در قالب روابط دوستانه و نزديك آن ها زيرو رو مي كند. انسان هايي كه در پي شناخت و درك وجود خود و اطرافيان شان در تقلا و تكاپو هستند. شخصيت اصلي داستان، "لوسي بارتون" پس از هفده سال براي ديدار بستگانش به خانه پدري باز مي گردد؛ خانه اي كه دوران غمزده و فلاكت بار كودكي اش را در آن گذرانده است. در اين رمان معاصر كه مضموني اجتماعي و روانشناختي دارد، نويسنده زيركانه از زبان راويان متعدد سعي در معرفي لوسي بارتون دارد و در اين خلال پرده از راز زندگي راويان نيز بر مي دارد و...