تخفیف ویژه!
کد شناسه :92898

چهارده مقاله درادبيات اجتماع، فلسفه واقتصاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چهارده مقاله درادبيات اجتماع، فلسفه واقتصاد - "همايون كاتوزيان"، مدرس اقتصاد در دانشگاه آكسفورد انگلستان، پژوهشگري است جامع الاطراف كه به ويژه در حوزه ي تاريخ و جامعه ي ايران افق هاي نظري تازه اي را گشوده است. رد الگوي اروپا محور(برده داري، فئوداليسم، كاپيتاليسم) در بررسي تحولات تاريخي ايران، مشكلات توسعه ي سياسي كشور، سوسياليسم ايراني نسبت دموكراسي و توسعه اقتصادي، بررسي نقش نفت و نكاتي پيرامون رشد جمعيت به علاوه ي جستارهايي درباره ي جمال زاده، ماركز، شعر و فلسفه از جمله پژوهش هاي نويسنده اند كه در اين دفتر گرد آمده است و...