تخفیف ویژه!
کد شناسه :92892

نظام هاي مستمري چندلايه تامين اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظام هاي مستمري چندلايه تامين اجتماعي - نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه اساسا با تامين اجتماعي به صورت رايج در دنيا موافق است و در شمار آن نظام هايي نيست كه به شكل فلسفي و زيربنايي با كارهاي تأميني در جامعه مخالف اند. مسئولان كشور و دولت جمهوري اسلامي بايد به شكل ويژه اي، طبقات نيازمند كمك را مشمول كمك رساني كنند، كه اكنون در سازمان تامين اجتماعي به صورت بيمه هاي اجتماعي و كارهاي تأميني گوناگون انجام مي گيرد. چنين كاري با اساس و فلسفه نظام اسلامي منطبق است.