تخفیف ویژه!
کد شناسه :92886

تحليل زيبايي شناسي موسيقي دستگاهي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تحليل زيبايي شناسي موسيقي دستگاهي ايران - به طور كلي، شناخت تحليلي پارامترهاي زيبايي شناختي همواره مي تواند در درك آثار هنري تاثير گذار باشد كه اين امر مستلزم تحليل آثار بر پايه ي يك نظريه ي جامع فلسفي است. از آن جا كه در باب تحليل و طبقه بندي مفاهيم كلي زيبا شناسي در موسيقي دستگاهي ايران، پژوهش جدي و جامعي تا به امروز به انجام نرسيده است؛ كتاب حاضر را مي توان آغازگر تحقيقات مدون و نظريه محور در اين حوزه دانست كه حاصل دغدغه مندي و پژوهش هاي متعدد مولفان اين كتاب بر اساس انديشه هاي اصيل فلاسفه ي بزرگ ايراني - اسلامي با تاكيد بر آراء شيخ شهاب الدين سهروردي در باب زيبايي بوده است و ريشه در فرهنگ كهن ايران زمين دارد و...