تخفیف ویژه!
کد شناسه :92886

تحلیل زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تحلیل زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی ایران - به طور کلی، شناخت تحلیلی پارامترهای زیبایی شناختی همواره می تواند در درک آثار هنری تاثیر گذار باشد که این امر مستلزم تحلیل آثار بر پایه ی یک نظریه ی جامع فلسفی است. از آن جا که در باب تحلیل و طبقه بندی مفاهیم کلی زیبا شناسی در موسیقی دستگاهی ایران، پژوهش جدی و جامعی تا به امروز به انجام نرسیده است؛ کتاب حاضر را می توان آغازگر تحقیقات مدون و نظریه محور در این حوزه دانست که حاصل دغدغه مندی و پژوهش های متعدد مولفان این کتاب بر اساس اندیشه های اصیل فلاسفه ی بزرگ ایرانی - اسلامی با تاکید بر آراء شیخ شهاب الدین سهروردی در باب زیبایی بوده است و ریشه در فرهنگ کهن ایران زمین دارد و...