تخفیف ویژه!
کد شناسه :92883

درخت ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درخت ها - درخت ها بسيار نجيب اند. وقتي نسيم صبحگاهي نوازششان مي كند، دو برگ از برگ هاي لطيف شان را بر زمين مي ريزند. وقتي هم باد شديد، بي رحمانه بر سر و رويشان مي كوبد، شاخه هايشان را مثل حصاري جلوي خودشان مي گيرند. تنه هايشان به ريشه ها كمك مي كنند كه محكم سر جايشان بايستند تا باد و بوران تمام شود و...