تخفیف ویژه!
کد شناسه :92879

شاعرانگي در داستان كوتاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاعرانگي در داستان كوتاه - پس از شكوفايي داستان كوتاه در ادبيات فارسي، به واسطه ي پيشينه ي شعري ايرانيان، ژانري پديد آمد كه هم شعر است، هم داستان كوتاه. گونه اي كه در آن توأمان از عناصر داستان و ابزارهاي شعر، در فرم و زبان استفاده مي شود. اين كتاب بر اين گونه ادبي، نام داستان شاعرانه را نهاده است به زير شاخه هاي آن پرداخته و با بررسي داستان هاي كوتاه برجسته ي اين جريان، داستان شاعرانه را مي شناساند و...