تخفیف ویژه!
کد شناسه :92878

روانشناسي تعارض وپرخاشگري تعارضات اجتماعي2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روان شناسي تعارض وپرخاشگري تعارضات اجتماعي2 - در بخش هاي مختلف اين كتاب، به بررسي پاره اي از تازه ترين يافته ها، در زمينه پرخاشگري و تعارض اجتماعي پرداخته مي شود، موضوعي كه ضمن جلب توجه افكار عمومي، مورد نظر دست اندركاران علم روانشناسي نيز بوده است. در خلال مطالب اين كتاب، طيفي از رويكردهاي نظري شامل ديدگاه تكاملي تا شناختي، عاطفي، عصب - روانشناختي، از يك سو و ديدگاه هاي باليني گوناگون تا تحليل هاي اجتماعي و فرهنگي پيرامون ماهيت و ويژگي هاي تعارض و پرخاشگري پوشش داده مي شود و...