تخفیف ویژه!
کد شناسه :92870

محافظان حيات وحش 1-نگهبانان تايگا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محافظان حيات وحش 1-نگهبانان تايگا - ماموريت نجات اول حسي را در "استيسي" بيدار كرد؛ اين كه از دست دادن خانواده چقدر غم انگيز است و نجات پيدا كردن چقدر شيرين است. از آن روز به بعد، استيسي و گله گرگ ها براي كمك به همسايه هاي تايگايي شان در جنگل پرسه مي زدند. اين بهترين زندگي بود كه استيسي مي توانست تصور كند، اما همه چيز آن طور كه او انتظارش را داشت پيش نرفت. زوزه اي وحشتناك سكوت تايگا را در هم شكست. استيسي و گرها از جا پريدند و گوش هايشان را تيز كردند. اميدوار بودند كه خواب ديده باشند. اما استيسي مي دانست چه شنيده و...