تخفیف ویژه!
کد شناسه :92868

مقاومت عصيان مرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مقاومت عصيان مرگ - مقاومت ، عصيان، مرگ در واقع از آثار انتقادي و غير داستاني "آلبر كامو" است كه در كنار نوشتن آثار داستاني ، از آن ها نيز غافل نبود و بخش مهم از آثارش است. او اين مقالات را همزمان با رمان ها و نمايشنامه هايش مي نوشت و در آن ها همان مضاميني را پي مي گرفت كه در آثار خلاقه اش پيش مي برد. كامو تمام اين نوشته ها را در سه مجلد به نام رويداد منتشر كرد و در واپسين سال زندگي اش از اين سه مجلد، بيست و سه مقاله را كه فكر مي كرد ارزش چاپ به زبان انگليسي دارد، به مترجم سپرد. اين مقالات به خوانندگان، كامويي نو معرفي مي كند؛ يعني كاموي رويدادها و...