تخفیف ویژه!
کد شناسه :92861

گلبرگي به بلنداي دريا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گلبرگي به بلنداي دريا - ماجراي عاشقانه در اين رمان با يك ازدواج مصلحتي شروع مي شود، با رابطه اي دوستانه ادامه پيدا مي كند و در نهايت به عشقي عميق، پايدار و انكار نكردني تبديل مي شود؛ به عبارت ديگر روندي كاملا برعكس آن چه به طور معمول اتفاق مي افتد را طي مي كند. نويسنده در اين داستان مستند، ماجراي زندگي يك پزشك اسپانيايي را تعريف مي كند كه دست خوش عواقب اجتناب ناپذير جنگ، سياست و مهاجرت مي شود. نويسنده در توصيف اين ماجراي واقعي اسم شخصيت ها و جزئيات را تغيير داده است و…