تخفیف ویژه!
کد شناسه :92858

دروغگوي خوب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دروغگوي خوب - مي تواني زماني كه همه دنيا نظارت ات مي كنند رازي را پنهان كني؟ وقتي يك انفجار، ساختماني در شيكاگو را در هم فرو مي ريزد ، زندگي سه زن براي هميشه تغيير مي كند. اكنون، علي رغم تمام تاثيراتي كه اين فاجعه روي آن ها داشته به نظر مي رسد همگي در امنيت به سر مي برند. ولي زماني كه بعد از يك سال مراسم يادبود جان باختگان در رسانه ها پخش مي شود، خاطرات آن صبح وحشتناك به يك اسلحه آماده شليك تبديل مي شود. اين سه زن اسرار مهمي در دل دارند، اما تا كي مي توانند آن ها را پنهان كنند و...