تخفیف ویژه!
کد شناسه :92849

سورپرايز پارتي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سورپرايز پارتي - حدود نيم قرن پيش شروع كرد در اين خانه، خانه اش؛ و چهل سال است كه از اين خانه دور است. ولي هيچ گاه جدا نبوده، تآتر اين خانه ، خانه اش را دنبال كرده، پيوسته و كنجكاوانه. و اكنون براي نحستين بار، نمايشنامه اي از او، در اين خانه، خانه اش، منتشر مي شود. انگار نامه اي از يك سفر كرده ي راه دور به اعضاي خانواده اش در پس سال ها. اين نامه، نمايش نامه، قصه ي چهار نفر است، در يك چهار ديواري. حال اگر اين چهار ديواري، يك چهار راه بود، يا يك محله، يا يك شهر، يا يك جامعه، و اگر آن چهار نفر ما بوديم. چه مي شد؟ آيا ما راه هاي بهتري مي دانستيم و...