تخفیف ویژه!
کد شناسه :92834

پيري فرهنگي و فرهنگ پيري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پيري فرهنگي و فرهنگ پيري - ملت ها همچون انسان هاي زنده اند با همان روحيات و خصوصيات؛ ملت ها همانند انسان ها جواني و پيري دارند، گاه بيمار مي شوند و گاهي سالم اند، گاه تنبل مي شوند و گاهي خرفت و نادان، در يك برهه افسرده اند و در زماني ديگر شاد. همان طور كه هر انساني خصلت ها و عاداتي خاص خود دارد و با آن ها زندگي مي كند و با آن ها سرنوشت خود را مي سازد؛ هر كشور و ملتي نيز خصوصيات و اخلاقيات خاص خود را دارد كه با آن ها زندگي مي كند و سرنوشت خويش را براساس آن رقم مي زند. ملت ها مانند انسان ها دقيقا به سبب همان اخلاق و عادت هاي زشت شان است كه مريض مي شوند و اگر خود را مداوا نكنندآن قدر نحيف مي گردند تا از پا درآيند و...