تخفیف ویژه!
کد شناسه :92830

اگر مي توانيد حرف بزنيدپس حتمامي توانيدبنويسيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اگر مي توانيد حرف بزنيدپس حتمامي توانيدبنويسيد - اين اثر با زباني سرشار از صداقت، به همراه يك سري دروس عملي و به اثبات رسيده و كارآمد، آن جرات جسارت و شور و شوقي را كه يك نو قلم به آن احتياج دارد، به سرعت در وجودش مي دمد چيزي شبيه به يك معجزه كوچك ، صادقانه و اگر بخواهم كمي پيش روم، بايد اضافه كنم كه ماحصل سال ها تجربه نويسندگي است كه با سحر كلام جذاب و صادقانه خود، با كلمات و جملاتي كه بر دل مي نشيند، توانايي نوشتن را به آن كس كه اندك شوري براي نويسندگي در خود احساس مي كند، عرضه مي نمايد و...