تخفیف ویژه!
کد شناسه :92827

نظرها و نظريه هاي ترجمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظرها و نظريه هاي ترجمه - ماهيت بين رشته اي ترجمه شناسي موجب شده است تا متخصصان رشته هاي گوناگون، با بهره گيري از تخصص و دانش نظري خود از طريق كنكاش در مسائل و مشكلات ترجمه ، به ارائه نظر و نظريه در حوزه كاري مترجمان ، محققان و مربيان ترجمه بپردازند. از منظر علمي، ترجمه بدون پشتوانه نظري با هر ميزان دقت و هر تعداد مرتبه اي كه انجام شود، صرفا منجر به توليد يك محصول مي گردد. حال آن كه ايجاد ارتباط بين بعد عملي با دانش نظري، منجر به تعميق نگرش نسبت به ترجمه و افزايش كميت و كيفيت محصولات ترجمه در سطحي گسترده تر خواهد شد و...