تخفیف ویژه!
کد شناسه :92817

رهايي از افسانه زندگي بي عيب و نقص

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رهايي از افسانه زندگي بي عيب و نقص - داستان هاي زيادي درباره چگونه زيستن وجود دارد . از ما انتظار مي رود بلند پروازي و جاه طلبي را در خود قوت بخشيم؛ عشق پايدار را بيابيم و به خوبي مراقب سلامتي مان باشيم. اين روايت ها هم مي توانند زندگي ما را به سوي آرامش و شادماني سوق دهند. هم دامي باشند براي ما و اطرافيان ما. "پرفسور پل دولان" كارشناس پرآوازه بين المللي در حوزه خوشبختي، رفتار و سياست عمومي، در كتاب حاضر بر آن است تا با شواهد بسياري كه به دست مي دهد افسانه هاي متداول درباره سرچشمه هاي خوشبختي را در هم شكند و نشان دهد مسيرهاي غيره منتظره بسياري براي دست يافتن به خوشبختي پايدار وجود دارد و...