تخفیف ویژه!
کد شناسه :92813

تاريخ از موسيقي معاصر، هنري ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ از موسيقي معاصر، هنري ايران - "عارف قزويني" را همگان به عنوان موسيقي داني ملي و انقلابي مي شناسند. در واقع او را بايد از جمله نخستين موسيقي دانان و آهنگ سازاني به حساب آورد كه مفاهيم اجتماعي و سياسي را در موسيقي هنري ايران به كار برده است. او در كتابش به موقعيت موسيقي و موسيقي دانان عصر خود اشاره هايي دارد از جمله :( وقتي من شروع به ساختن تصنيف و سرودهاي ملي و وطني كردم، مردم خيال مي كردند بايد تصنيف براي (ببري خان) گربه ي شاه شهيد ساخته شود. من در زماني دست به ساختن تصنيف هاي وطني زدم كه از هر ده هزار ايراني يك نفر نمي دانست وطن چيست و تصنيف هايي هم كه وجود داشت، به غير از تصنيف هاي شيدا، همه مبتذل بودند ) و...