تخفیف ویژه!
کد شناسه :92800

نوميناليسم وفلسفه ي صدرايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نوميناليسم وفلسفه ي صدرايي - پيش از تشخيص جايگاه ماهيت در فلسفه ملاصدرا ابتدا بايد مقصود از فلسفه، نظام فلسفي ملاصدرا و مباني فلسفي اين تفكر را تبيين كرد. از همين رو نگارنده درصدد است در اين بخش از تحقيق، فهم خويش از اصول و مباني فلسفه ملاصدرا را در معرض داوري مخاطبان قرار دهد و مباني فلسفي اي كه نظام فكري ملاصدرا بر شالوده آن ها شكل گرفته است، توضيح دهد و...