تخفیف ویژه!
کد شناسه :92798

ما و جهان 10-زندگي پس از مرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ما و جهان 10-زندگي پس از مرگ - دانش تجربي نوين به ويژه در چند دهه اخير، تصويري تازه و شگفت انگيز از جهان را برابر ما گشوده است. تصويري كه نه تنها ابعاد حيرت آور و تازه اي از جهان را مكشوف ساخته، بلكه موقعيت انسان را در هستي و نيز معناي زندگي و آفرينش را با پرسش هاي بنيادين روبه رو كرده است. اهميت اين پرسش ها به ويژه در آن است كه علاوه بر منظر علمي، از نظر گاه فلسفي و ديني نيز هميشه جذاب بوده اند، زيرا پاسخ به پاره اي از اين پرسش ها، به دليل ماهيت هستي شناسانه شان، همواره در زيست فرهنگي و معنوي انسان تاثير تعيين كننده داشته اند و...