تخفیف ویژه!
کد شناسه :92795

اقوام جنوب ايران:گذارازبحران وفروپاشي حكومت قاجار 1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بنا بود مجموعه حاضر با عنوان (شرايط سياسي و اجتماعي قبايل جنوب ايران در آستانه انقلاب مشروطيت تا انقراض قاجاريه ( قشقايي، خمسه، عرب، و بختياري) چاپ شود، اما به جهت طولاني بودن عنوان و برخي دلايل ديگر چنين شد. در چرخشي راهبردي، بريتانيا به تقويت دولت مركزي براي ايستادگي در برابر شوروي و حفظ منافع خود پرداخت. حاصل، ايجاد ارتشي قوي بود... ارتش و بريتانيا براي سركوب ايلات همراه شدند، امري كه در راستاي قرارداد 1919 بود. طرفه آن كه شوروي نيز به دام دفاع از حكومت قزاقان افتاد و...