تخفیف ویژه!
کد شناسه :92791

درآمدي بر تاريخ جامعه شناسي شناختي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درآمدي بر تاريخ جامعه شناسي شناختي - در مسير طولاني تاريخ بشر روي كره خاكي، رابطه ديالكتيكي ميان هستي و شناخت يا وجود و انديشه انسان خردمند را از انسان جاهل و ديگر حيوانات جدا مي كند. اين رابطه ديالكتيكي از همان ابتداي تاريخ انديشه بشري خود را در قالب اعتماد به اديان و اسطوره ها در دو سنت غربي و شرقي نشان داده و انسان ها از اين طريق كوشيدند تا رابطه وجود خود با جهان هستي را در قالب انديشه و تفكر بيان كنند. در دوران مدرن اين "دكارت" بود كه با (مي انديشم پس هستم) مبدا و و محور هستي و شناخت را از خداوند به انسان تغيير داد و...