تخفیف ویژه!
کد شناسه :92789

بازي، كودك، تربيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي، كودك، تربيت - آن چه كودكان و نوجوانان در متن زندگي مي آموزند بسيار ماندگارتر از آموخته هاي رسمي است. بازي بخش مهمي از زندگي فرزندان ماست؛ از اين رو اگر آموزه هاي ديني با شيريني بازي و سرگرمي همراه شود هم جذاب و دلنشين تر است و هم اثرگذارتر. بازي، كودك، تربيت با پنجاه و يك بازي متنوع به مربيان ياري مي رساند تا به آساني، معارف ديني را به كودكان و نوجوانان آموزش دهند و...