تخفیف ویژه!
کد شناسه :92788

شیرین تر از شکر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب شیرین تر از شکر - آدم ها، مثل مدادند . هر کدام با زندگی شان، داستانی می نویسند؛ آن قدر که تمام شوند. آدم ها می روند. داستان ها می مانند. یکی شاد، یکی غمگین، یکی ساده، یکی رنگی، یکی تلخ، یکی شیرین. ما هم داستانی داریم. اول این که، مداد سفید نباشیم که با همه زیبایی که دارد توی جعبه مدادرنگی، تنها و بی استفاده است و فقط می تواند توی سیاهی بنویسد نه سفیدی. یا هر چه بنویسد و بکشد، پنهان است و...