تخفیف ویژه!
کد شناسه :92788

شيرين تر از شكر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شيرين تر از شكر - آدم ها، مثل مدادند . هر كدام با زندگي شان، داستاني مي نويسند؛ آن قدر كه تمام شوند. آدم ها مي روند. داستان ها مي مانند. يكي شاد، يكي غمگين، يكي ساده، يكي رنگي، يكي تلخ، يكي شيرين. ما هم داستاني داريم. اول اين كه، مداد سفيد نباشيم كه با همه زيبايي كه دارد توي جعبه مدادرنگي، تنها و بي استفاده است و فقط مي تواند توي سياهي بنويسد نه سفيدي. يا هر چه بنويسد و بكشد، پنهان است و...