تخفیف ویژه!
کد شناسه :92784

افسانه غول دست كج وچهارافسانه ي ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب افسانه غول دست كج وچهارافسانه ي ديگر - يكي بود، يكي نبود. يك غول بود كه توي جنگل كاج بود دستش كج بود. راه كه مي رفت ، دست كجش مي رفت توي خانه ي غول ها. يواشكي چيزي را كش مي رفت و به جايش ميوه ي كاج مي گذاشت. غول ها هر روز مي ديدند كه خانه ها خالي مي شوند. قايم شدند و فهميدند كار كيست. گفتند يا دست كجت را صاف كن، يا از اين جا برو اما دست كج هر كار كرد دستش به حرفش گوش نكرد و صاف نشد و...