تخفیف ویژه!
کد شناسه :92775

سوال هاي بزرگ و كوچك پيكول-وقتي گربه تكان نمي خورد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سوال هاي بزرگ و كوچك پيكول-وقتي گربه تكان نمي خورد - "پيكول" از مدرسه به خانه بازمي گردد و هرچه گربه اش را صدا مي زند جوابي نمي شنود. خيلي نگران مي شود، اما گربه كوچولو را روي تخت مي بيند كه دراز كشيده و تكان نمي خورد. پيكول فكر مي كند گربه كوچولو مرده و از پيش او رفته... ماجراهاي پيكول آينه اي است كه جلوي كودك مي گذاريم. او از خلال اين قصه ها رفتارهاي خودش را مي بيند و امكان بازنگري برايش فراهم مي شود. نويسنده هربار يك نكته ي اخلاقي را از دل داستاني جذاب براي كودك روايت مي كند و او را با سوال حالا چه فكر مي كني؟ رو به رو مي كند و...