تخفیف ویژه!
کد شناسه :92769

شصت سال صبوري و شكوري (4)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شصت سال صبوري و شكوري (4) - شادروان مهندس" مهدي بازرگان" با قبول مسئوليت دولت در يكي از بحراني ترين فرازهاي تاريخ كشورمان و در سخت ترين وضعيت، شجاعت و دليري و آمادگي براي خدمت به كشور را از خود نشان داد. كساني كه او را به قبول اين مسئوليت دعوت كردند، اما قدرش را ندانستند، به درستي نه تنها در حق او، كه در حق ملتي جفا كردند. هدف اين نوشته گزارش و ارزيابي خدمات بازرگان نيست . بسياري نوشته اند و خواهند نوشت و...