تخفیف ویژه!
کد شناسه :92767

وردي: نيروي سرنوشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وردي: نيروي سرنوشت - "وردي" مي گفت بيا به گذشته برگرديم، چون گامي رو به آينده خواهد بود. با اين گفته نمي خواست تقليد بي چون و چرا از گذشته را تشويق كند كه مانند عتيقه اي تقلبي بي ارزش است، بلكه مي خواست بگويد كه نو بايد از دل كهنه سربرآورد، مثل به گل نشستن دانه اي كه خيلي پيش كاشته شده است. وي خود در اين راه كامياب بود. وردي مانند "واگنر" سنت هاي كهنه را دور نريخت بلكه به آن ها حياتي تازه بخشيد. شاخه هاي خشك را هرس كرد و نشان داد كه ريشه ها هنوز زنده و بيدارند و...