تخفیف ویژه!
کد شناسه :92755

فيلسوفي در تعميرگاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فيلسوفي در تعميرگاه - ما پشت ميز نشين ها هر روز سر كارمان مي رويم و روي همان صندلي هميشگي مي نشينيم و به مانيتور و درو ديوار اتاقمان چشم مي دوزيم. همه چيز يكنواخت است: رايانه مان، كاغذهايمان و پنجره اي كه به ديوار ساختمان رو به رو باز مي شود. گاهي احساس مي كنيم جز اين صحنه تكراري رابطه اي با دنياي واقعي نداريم؛ ما همان كساني هستيم كه از دبيرستان به دانشگاه و سپس به اين اتاقك و ميز و صندلي هدايت شده ايم. تا اين جا تفاوتي با نويسنده اين كتاب و اغلب كارمندان اداري يا دانشگاهي ديگر نداريم اما "متيو كرافورد" استاد فلسفه اي است كه بعد از كار اداري روزمره اش پا به دنياي تازه اي مي گذارد و...