تخفیف ویژه!
کد شناسه :92749

تجملات اشتراكي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تجملات اشتراكي - كتاب "راس" نوعي نقشه برداري به موقع و دقيق و بس مفيد از كمون پاريس است. اين كتاب كوچك نوعي حكايت تمثيلي است درباره ي زمان و مكاني ديگر اما راستش نه درباره ي گذشته از آن حيث كه گذشته است، بلكه همانند اكثر حكايت هاي تمثيلي بيشتر درباره ي امكان انواع ديگر كنش در زمانه ي خود ماست و...