تخفیف ویژه!
کد شناسه :92745

كارنامه دولت جنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كارنامه دولت جنگ - ما از اين آزمون سربلند بيرون آمديم چون همگي دست به دست هم داديم و دفاع مقدس تنها از آن جهت که اين همدلي رقم زد، زرين‌ترين برگ از تاريخ معاصر کشور ما را شکل داد. يکي از استوانه‌هاي اين همدلي دولتي بود که در آن دوران کشور را با دست خالي اداره مي‌کرد و همزمان با اداره معيشت مردم تدارک جبهه‌هاي جنگ را بر عهده داشت. کتاب کارنامه دولت جنگ برگ‌هايي از کارنامه اين دولت را به بحث مي‌گذارد و شرح مي‌دهد. نويسندگان مقالات اين مجموعه، که برخي در آن زمان خود مسئوليت‌هاي اجرايي بر عهده داشتند، در انتخاب رويکرد و رهيافت‌شان آزاد بودند و همين امر تنوعي به مجموعه افزوده است. اميدواريم مطالع? اين کتاب انگيزه‌اي شود براي پژوهشگران و نيز دست‌اندرکاران تاريخ جنگ تحميلي تا گام‌هاي پربارتري در اين زمينه بردارند و هموطنان‌شان را در شناخت اين بخش مهم از سابقه معاصر خود ياري دهند و...