تخفیف ویژه!
کد شناسه :92742

مدرنيسم در سينما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مدرنيسم در سينما - اين كتاب ضمن عرضه تصويري جامع و شفاف از نحوه شكل گيري و تكامل مدرنيسم در سينما، بحث هاي نظري و فلسفي مهمي را نيز ارائه مي كند . از اين رهگذر به نظريات فيلسوفان بزرگي همچون نيچه، سارتر، بارت و دلوز مي پردازد. علاوه بر اين، به شكلي گذرا به ارتباط ميان مدرنيسم و پسامدرنيسم در سينما، تاثيرات متقابل اين دو به يكديگر ، تفاوت اين دو به خصوص از نظر ساختار و روايت سينمايي و چگونگي شكل گيري پسامدرنيسم نيز پرداخته است و...