تخفیف ویژه!
کد شناسه :92732

حلاج نامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حلاج نامه - اصل و اساس اين پژوهش ، آراء، افكار و شرح احوال شيخ نامدارتصوف، "حسين بن منصور حلاج"، با عنوان حلاج نامه بود كه در نهايت به دو عنوان: كاروند تصوف در سه جلد تصوف و تاريخ، تأملات و تمهيدات و كرامات و مقامات و شرح زندگاني و آراء و آثار حلاج در يك جلد مجزا گرديد. به همين دليل كتاب شناسي توصيفي كه براي مجموعه چهار جلدي كار تدوين يافته، در پايان هر دو اثر آمده و در مراجعه به آن بايد هر دو عنوان اثر ملحوظ نظر باشد؛ دو عنواني كه به شكلي ناگزير با يكديگر پيوند موضوعي دارند در واقع از منظري مي توان سه جلد كاروند تصوف را به نوعي ميراث حلاج و امثال و اقران او به شمار آورد كه در بستر تاريخ به شكل ها و شيوه هاي گوناگون رخ داده است و...