تخفیف ویژه!
کد شناسه :92726

هيات منصفه همنوعات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هيات منصفه همنوعات - بخشي از داستان رضايت نسبي : اولين بار که "آرتور مک‌کچني" را ديدم، وقتي بود که با چند تا چک به بانک آمده بود. تازه شروع به کار کرده بودم؛ تازه مدرسه را تمام کرده بودم، و فکر مي‌کنم کمي اضطراب داشتم. رفتارش به دلم نشست. سر تا پا مودب بود و با نزاکت حرف مي‌زد، چيزي که الحق از خيلي از مشتري‌هاي‌مان سر نمي‌زد. تا اين اولين، و تقريبا يک معامله‌ي بي‌کلام، به آخر برسد پيشاپيش به يقين رسيده بودم که او کسي‌ست که مي‌توانم دوستش داشته باشم، اما متوجه اين نکته هم شده بودم که او کمي با بقيه فرق دارد؛ يکي از آن مردهايي بود که به چيزهايي فکر مي‌کنند که ديگران زحمتش را به خود نمي‌دهند، يا به قدر کافي اهميتي به ديگران نمي‌دهند تا بفهمند جاهايي که ديگر چاره‌اي ندارند،‌بايد دست به چه کاري بزنند و...