تخفیف ویژه!
کد شناسه :92692

گل هاي روييده بر گور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گل هاي روييده بر گور - اين كتاب، با عنوان اصلي ترانه هاي عاميانه جنوب اروپا، برگردان 54 ترانه عاميانه يا (بالاد) رايج در كشورها و مناطق جنوب اروپاست كه "سوفي جوئت" آن ها را از ميان گزيده هاي ترانه هاي عاميانه 14 كشور و منطقه جنوب اروژا گردآورده، به انگليسي ترجمه كرده و در قالب شعر آورده است. هر چند اين ترانه ها از خاستگاه هايي متفاوت برآمده اند، موقعيت هايي وجود دارند كه در عمده آن ها تكرار مي شوند: ربودن عروس يا دوشيزه اي، تظاهر معشوقه با عاشقي به مردن، تاثير گذاري طالع يا نفرين و بازگشت مردگاني براي گفت و گو با زندگان و...