تخفیف ویژه!
کد شناسه :92692

گل های روییده بر گور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گل های روییده بر گور - این کتاب، با عنوان اصلی ترانه های عامیانه جنوب اروپا، برگردان 54 ترانه عامیانه یا (بالاد) رایج در کشورها و مناطق جنوب اروپاست که "سوفی جوئت" آن ها را از میان گزیده های ترانه های عامیانه 14 کشور و منطقه جنوب اروژا گردآورده، به انگلیسی ترجمه کرده و در قالب شعر آورده است. هر چند این ترانه ها از خاستگاه هایی متفاوت برآمده اند، موقعیت هایی وجود دارند که در عمده آن ها تکرار می شوند: ربودن عروس یا دوشیزه ای، تظاهر معشوقه با عاشقی به مردن، تاثیر گذاری طالع یا نفرین و بازگشت مردگانی برای گفت و گو با زندگان و...