تخفیف ویژه!
کد شناسه :92688

ناپديدشدن غيرمنتظره ي آقاي ويلبر تروزديل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ناپديدشدن غيرمنتظره ي آقاي ويلبر تروزديل - "گوين" قرار است وكيل شود.معلوماتش درباره مغز حرف ندارد. چيزي از ورود گوين و مادرش به شهر جديد نگذشته كه گوين درگير پيگيري پرونده متفاوتي مي شود؛ كشاورزي به نام "ويلبر تروزديل" گم مي شود و فقط يك نفر ممكن است بداند چه بر سر او آمده است: همسايه جديد گوين و دشمن اصلي اش "گي زي كاتر". گوين هر چه بيشتر به دنبال جواب مي گردد. با سوال هاي بيشتري درباره ي ويلبر و گي زي و همين طور درباره مادرش مواجه مي شود. گوين مصمم است هر طور شده حقيقت را پيدا كند ولي اگر حقيقت اين نباشد كه به راحتي انگشت اتهام را به طرف كسي گرفت، چه؟ اگر بعضي اتفاقات وحشتناك تقصير هيچ كس نباشد چه؟ و....