تخفیف ویژه!
کد شناسه :92671

هوسرل-راهنماي سرگشتگان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هوسرل-راهنماي سرگشتگان - به مانند همه فيلسوفان بزرگ ، آن چه خواندن "هوسرل" را ارزشمند مي كند، همان غناي ايده هايي بديع و بصيرت بخش است كه او عرضه مي كند. اما امر بديع غريب نيز هست و ايده هاي غريب، اغلب، براي فهميدن سخت ترين اند؛ به خصوص آن هنگام كه اين ايده ها در چارچوب هاي از پيش تثبيت شده خاص فهم ما ابدا خوش تراشانه جاي نگرفته باشند. بنابراين غايت مركزي اين كتاب ياري دادن به خواننده هوسرل است تا ايده ها ي اصلي فلسفه او را، از طريق شرحي صبورانه در يابد و...