تخفیف ویژه!
کد شناسه :92652

كرونا ويروسي سياسي يا اجتماعي؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كرونا ويروسي سياسي يا اجتماعي؟ - ابر بحران كرونا در عين اين كه آسيب هاي جدي به جوامع مدرن و جهان سرمايه داري وارد كرده است، طلوع عصر جديدي را موجب شده كه نظم نوين جهاني را با تمام فراز و فرود تمدني اش، با مخاطرات جدي رو به رو ساخته است. برخي از انديشمندان، ابر بحران كرونا را ادامه روند سير نزولي تمدن مادي غرب قلمداد مي كنند كه در پي بحران هاي قبلي اش يعني؛ بحران بي عدالتي، بحران فقدان امنيت، بحران بي هويتي، بحران دروغ بودن آزادي، آشكارا موجبات فروپاشي همينه غرب پوشالي را فراهم كرده است و...