تخفیف ویژه!
کد شناسه :92649

اصول طب غواصي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصول طب غواصي - بدن انسان در شرايط فشار يك اتمسفر خلق شده است و هر گونه تغيير در فشار محيطي به نوعي يك پديده غير فيزيولوژيك و در شرايط شديد تر پاتالوژيك تلقي مي گردد. در كوهنوردان حرفه اي يا در پرسنل هوا و فضا نيز شرايط كم شدن فشار محيطي و گرانش، موجب صدماتي مي توانند باشند. در كارگران تونل و غواصان، مسئله افزايش فشار محيطي مي تواند به دلايل مختلف، متابوليسم سلولي را تغيير دهد. افزايش نيتروژن درون سلولي و افزايش فشار كه مي تواند بر كليه فعاليت هاي آنزيمي سلولي تغيير ايجاد كند مسئله اي است كه در حوزه طب هايپر باريك به آن پرداخته مي شود و...