تخفیف ویژه!
کد شناسه :92648

جغرافياي حافظ ابرو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جغرافياي حافظ ابرو - اين كتاب از آثار گرانقدر تاريخ نگار و جغرافي نويس برجسته اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجري، "شهاب الدين عبدالله حافظ ابرو" است . اين اثر مشتمل بر جغرافياي سراسر جهان شناخته شده آن عصر است. اين كتاب حاوي دو مجلد است: جلد اول جغرافياي عمومي جهان به ويژه ايالت هاي فارس، كرمان و خوزستان است كه پيش تر به طبع رسيده، جلد دوم كه اكنون خوانندگان در دست دارند و از اهميت بيشتري هم برخوردار است، جغرافياي خراسان بزرگ است و مخصوصا از اين حيث كه مولف خود از اهالي خواف و ساكن در هرات بوده آگاهي هاي ارزنده اي از اين مناطق دربر دارد و...